Istorie

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Glavacioc-Neajlov a județului Vlașca, era formată din satele Bucșanii de Jos, Bucșanii de Sus și Podișor, având în total 1172 de locuitori. Existau în comuna Bucșani o moară („a Frăsinenilor”) pe Neajlov, două biserici și două școli cu 44 de elevi (dintre care 9 fete).La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționau în aceeași plasă și comunele Obedeni, Uiești-Goleasca și Uiești-Moșteni. Comuna Obedeni, era reședința plășii și avea în compunere satele Anghelești, Bucșanii de Jos, Obedeanca, Pârlita și Vadu Lat, cu 1279 de locuitori. În comuna Obedeni existau o biserică și o școală primară mixtă cu 47 de elevi (dintre care 3 fete).Comuna Uești-Goleasca, cu satele Uești-Golești și Popeasca-Ciupagea avea 744 de locuitori, o biserică, o școală mixtă și o moară pe Dâmbovnic.Comuna Uești-Moșteni avea doar satul de reședință cu 244 de locuitori, și o biserică.

Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în plasa Argeș a aceluiași județ. Comuna Bucșani avea 1548 de locuitori și aceeași alcătuire;comuna Obedeni avea 1782 de locuitori în satele Obedeni, Vadu Lat și în cătunul Anghelești;în timp ce comunele Uești-Goleasca și Uești-Moșteni fuseseră comasate sub numele de Goleasca, aceasta având 1396 de locuitori în satele Goleasca și Ueștii Moșteni.

În 1950, comunele au fost transferate raionului Crevedia și apoi (după 1952) raionului Videle din regiunea București, în timp fiind comasate și formând comuna Bucșani. Comuna Bucșani a trecut cu ocazia reformei administrative din 1968 la județul Ilfov.
În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Giurgiu.